ŚCIEŻKA EGZAMINACYJNA CAMBRIDGE

Kliknij, aby powiększyć

Ścieżka kursów egzaminacyjnych

W British School Sochaczew nasi kursanci już od najmłodszych lat mogą podążać ambitną ścieżką egzaminacyjną Cambridge.  Kursanci rozwijając swoje umiejętności językowe, uczą się praktycznego angielskiego.

Przystępując do wybranego egzaminu Cambridge English można uzyskać międzynarodowy, rozpoznawalny na całym świecie certyfikat językowy Cambridge, który zdecydowanie pomaga w dostaniu się na studia za granicą, znalezieniu lub zmianie pracy, jak również stanowi międzynarodowe potwierdzenie poziomu znajomości angielskiego.

Na wczesnym etapie edukacji (dzieci 7-13 lat) proponujemy zdawanie egzaminu Cambridge co 2 lata. Pozwala to na perfekcyjne przygotowanie dzieci do każdego poziomu z dedykowanych tej grupie wiekowej egzaminów.

 
 

EGZAMINY DLA DZIECI

Dzieci już w wieku 8 lat mogą podejść do egzaminu YLE Starters (poziom PRE A1). Test Pre A1 Starters to pierwsze kroki dziecka w zakresie nauki języka. Test w sposób zabawny i motywujący zapoznaje dzieci z używanym na co dzień pisanym i mówionym językiem angielskim. Pre A1 Starters jest pierwszym z trzech Cambridge English Qualifications dla najmłodszych. Testy Cambridge English dla najmłodszych poruszają tematykę bliską najmłodszym i skupiają się na rozwoju umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania w języku angielskim.

W wieku 10 lat nasi kursanci podchodzą do egzaminu  YLE Movers (poziom A1). A1 Movers to drugi, po teście Pre A1 Starters, z trzech Cambridge English Qualifications dla najmłodszych.

Kolejny poziom na naszej ścieżce to  YLE Flyers (poziom A1). Test A2 Flyers to następny krok dziecka w nauce języka po przystąpieniu do A1 Movers. To znakomity sposób wykazania, że dzieci radzą sobie z używanym na co dzień mówionym i pisanym językiem angielskim na poziomie podstawowym. A2 Flyers ma najwyższy poziom zaawansowania spośród trzech Cambridge English Qualifications dla najmłodszych.

EGZAMINY DLA MŁODZIEŻY

W starszych klasach szkoły podstawowej uczniowie mogą podejść do egzaminu Key for schools (poziom A2).

A2 Key for Schools jest dowodem, że posiadacz certyfikatu potrafi brać udział w zwykłej, typowej rozmowie po angielsku, jak również poradzić sobie w bardzo krótkich rozmowach towarzyskich. Jest to kolejny stopniem zaawansowania po Cambridge English Qualifications dla najmłodszych i doskonały sposób na rozpoczęcie następnego etapu nauki języka dla uczniów starszych klas szkół podstawowych. Przygotowania do egzaminu pozwalają lepiej i efektywniej uczyć (się) angielskiego i zdobywać umiejętności językowe do kolejnego z egzaminów B1 Preliminary for Schools.

Młodzież kontynuująca ścieżkę egzaminacyjną po kolejnych dwóch latach nauki przystępuje do egzaminu na poziomie Preliminary for Schools (poziom B1).

Jest to juz poziom matury podstawowej. Certyfikat B1 Preliminary for Schools pokazuje, że uczeń/uczennica zna podstawy języka angielskiego i posiada praktyczne umiejętności językowe pozwalające komunikować się w codziennych sytuacjach.

Następnym Egzaminem Cambridge, do którego mogą przystąpić nasi kursanci to First for Schools (poziom B2). B2 First for Schools jest egzaminem na poziomie B2 średniozaawansowanym i jego certyfikat potwierdza, że uczeń potrafi posługiwać się używanym na co dzień mówionym i pisanym językiem angielskim potrzebnym w pracy lub w nauce. B2 First for Schools jest egzaminem na tym samym poziomie co B2 First , ale jego treści są specjalnie dostosowane do zainteresowań młodzieży. Przygotowanie do egzaminu jest doskonałą motywacją do nauki języka pozwalając rozwijać umiejętności językowe i zdobyć międzynarodowy certyfikat językowy na poziomie B2, rozpoznawalny na całym świecie. Kursanci dorośli na poziomie B2 przystępują do egzaminu B2 First.

Dla naszych najambitniejszych kursantów naturalnym kolejnym szczeblem do zdobycia staje sie certyfikat Advanced  CAE (poziom C1). Ponad 6000 instytucji edukacyjnych, firm i instytucji państwowych na całym świecie uznaje C1 Advanced za potwierdzenie wysoce zaawansowanego poziomu znajomości języka. Przygotowanie do egzaminu C1 Advanced pomaga rozwinąć umiejętności pozwalające czerpać maksymalne korzyści z nauki, pracy oraz życia w krajach anglojęzycznych.

Od 2021 roku wszystkie egzaminy Cambridge dla naszych kursantów odbywają się w  Sochaczewie – w placówce British School lub innym dedykowanym miejscu na terenie naszego miasta. Bardzo się cieszymy, ze we współpracy z Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym Cambridge Assesment English PL 277 możemy zapewnić naszym kursantom komfort zdawania tak ważnych egzaminów w znajomym miejscu, w gronie kolegów i koleżanek z kursów.  Wierzymy, że taka możliwość bardzo korzystnie wpływa na końcowe wyniki egzaminów ( kursanci są mniej zestresowani, mocno zmotywowani, ale przy tym zrelaksowani).

Egzaminy Cambridge - opis poziomów A2-C2

Letnie Półkolonie marzeń 2023

Uwaga! zostały ostatnie miejsca.