Inne języki: niemiecki, francuski, włoski, rosyjski

Najważniejsze informacje:

 • Kurs organizowany dla wszystkich grup wiekowych
 • Intensywność kursu- 1 raz w tygodniu po 60 lub 90 minut. (Istnieje również możliwość wyboru długości i intensywności zajęć w przypadku lekcji indywidualnych).
 • Pełny kurs obejmuje 33 spotkania.
 • Istnieje możliwość zajęć indywidualnych na każdym poziomie językowym.
 • Metoda komunikatywna- rozwój wszystkich sprawności- słuchanie, czytanie, pisanie, gramatyka, mówienie. Od początku kursu lektorzy kładą nacisk na umiejętność komunikowania się z użyciem poznanych zwrotów i konstrukcji gramatycznych, tak aby już po roku kursant potrafił np. opisać drogę, osoby, swoją rodzinę, zawody, pogodę, swoje hobby, przeprowadzić rozmowę telefoniczną czy uzyskać pomoc policjanta lub lekarza. Ponadto wprowadzone zostają podstawowe konstrukcje czasu teraźniejszego, przeszłego i przyszłego.
 • Praca na podręcznikach renomowanych wydawnictw
 • Dostosowanie słownictwa do potrzeb grupy- język specjalistyczny, podróże, praca za granicą
 • Lektorzy prowadzący ten kurs posiadają doświadczenie i kwalifikacje do pracy w grupie na danym poziomie językowym
 • Możliwość śledzenia postępów w nauce oraz dostęp do materiałów z zajęć poprzez e-dziennik
 • Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem tablic multimedialnych oraz innych udogodnień technologicznych
 • Możliwość lekcji online w przypadku nieobecności kursanta na zajęciach
 • Certyfikat ukończenia kursu dla każdego uczestnika