Hiszpański dla dzieci w wieku 5-12 lat Colorin Colorado

Hiszpański dla dzieci w wieku 5-12 lat w Sochaczewie

Uczymy dziecko przez pełne „zanurzenie w język”, czyli tak jak dziecko uczy się języka ojczystego.
Dzięki temu dzieci szybko osłuchują się z językiem i nie muszą pokonywać żadnej bariery językowej.

Metoda wykorzystuje liczne reakcje językowe, które dziecko ma stosować już od pierwszej lekcji poprzez systematyczne wzbogacanie zasobu słów zgodnie z wprowadzanym materiałem. Dzieciom towarzyszą w tej drodze bohaterowie COLORIN COLORADO pochodzący z różnych krajów Ameryki Łacińskiej: Manolito, Bombilla, Candibot i Tornibot….

4 poziomy wiekowe

5-6 lat; 7-8 lat; 9-10 lat; 11-12 lat

Długość zajęć

60 minut

Zajęcia

1 raz w tygodniu

Grupy:

5-8 osób

Jak wyglądają zajęcia z języka hiszpańskiego Colorin Colorado?

Jedną z największych zalet metody jest wykorzystywana w niej i skrupulatnie przestrzegana zasada spirali. Poniekąd wymuszamy na każdym prowadzącym powracanie do zagadnień, które były poruszane wcześniej. Ale nie tylko tych z ostatniej lekcji, lecz także tych sprzed kilku tygodni, a nawet miesięcy. Staramy się, aby to co zostało przerobione nie zostało szybko zapomniane.

Kładziemy duży nacisk na budowanie zdań i pytań. Największym wyzwaniem jest takie powtarzanie tych samych zagadnień i struktur, by dziecko mogło je usłyszeć ok. 10 razy, ale za każdym razem inaczej, tak aby dotrzeć do każdego dziecka, a jednocześnie uniknąć znużenia (zgodnie z zasadą, że dziecko, aby nauczyć się słowa na pamięć i móc z niego korzystać musi je użyć w ok. 8-12 różnych kontekstach).

Na każdych zajęciach stwarzamy w klasie naturalne sytuacje sprzyjające wzajemnej komunikacji. Dzieci są zapraszane do tworzenia krótkich dialogów z wykorzystaniem nowo poznanych słów i pytań.
W książce dobrano takie tematy, która są przydatne komunikacyjnie, strukturyzują język, a jednocześnie ich zapamiętywanie sprawia dzieciom radość.

Dzieci są zanurzone w język hiszpański od pierwszej lekcji. Wiele słów jest wprowadzanych systematycznie, kładzie się nacisk na powtórki, przez co dzieci robią szybki progres.

Z drugiej jednak strony dziecko jest stymulowane do intuicyjnego rozumienia znaczeń w oparciu o kontekst, dzięki czemu jeszcze bardziej rozwija swoje kompetencje językowe, rozumiane jako zdolność do rozumienia i samodzielnego poprawnego tworzenia komunikatów wcześniej nienapotkanych.

Letnie Półkolonie marzeń 2023

Uwaga! zostały ostatnie miejsca.