Angielski dla młodzieży Winners

Angielski dla młodzieży w wieku 16-19 lat Winners w Sochaczewie

4 poziomy wiekowe

uczniowie szkoły średniej

Długość zajęć

90 minut

Zajęcia

1 raz lub 2 razy w tygodniu

Grupy:

5-8 osób

Pracując z młodzieżą:

  • skupiamy się na przygotowaniu do egzaminów: matura, egzaminy Cambridge (FCE, CAE),
  • kładziemy nacisk na umiejętność płynnej komunikacji w języku angielskim
  • rozmawiamy o gramatyce po polsku, aby mieć pewność, że omawiane zagadnienia są zrozumiałe dla każdego kursanta,
  • stosujemy analizę językową – porównujemy gramatykę angielską do polskiej,
  • uczymy umiejętności prezentacji i radzenia sobie z tremą przed wystąpieniem publicznym,
  • kładziemy nacisk na sprawność pisania (list, e-mail, rozprawka, recenzja, opowiadanie, opis)
  • korzystamy z atrakcyjnych dla młodzieży materiałów dydaktycznych oraz z nowoczesnych rozwiązań technologicznych
  • dbamy o przyjazną atmosferę na zajęciach oraz o pozytywne motywowanie kursantów

Letnie Półkolonie marzeń 2023

Uwaga! zostały ostatnie miejsca.