W jakich godzinach czynny jest sekretariat?

Godziny pracy:

Poniedziałek – czwartek godz. 10.00 – 20.00

Piątek godz. 9.00 – 19.00

Sobota godz. 8.30 – 14.00 

Jak mogę skontaktować się z sekretariatem?

 1. Dzwoniąc lub wysyłając SMS pod numer telefonu 512 055 800
 2. Wysyłając e-mail na adres sochaczew@britishschool.pl
 3. Przez dziennik elektroniczny Langlion – wiadomość wewnętrzna

Jak mogę skontaktować się z lektorem?

 1. Przez dziennik elektroniczny, wiadomość e-mail.
 2. Osobiście, można porozmawiać z lektorem podczas tzw. 2-minutówki po każdych zajęciach (w grupach Teddy Eddie, Savvy Ed, Junior 1-2)
 3. Telefonicznie – potrzebę taką proszę zgłosić w sekretariacie pod numerem telefonu  512 055 800

Jak mogę zalogować się do dziennika elektronicznego?

 1. Logując się na komputerze na indywidualne konto – dane do logowania oraz instrukcję otrzymają Państwo pocztą elektroniczną.
 2. Poprzez aplikację na telefonie Langlion For Students. https://docs.google.com/document/d/121k2AxW8xby7B9amVZCu6lEuUasbcEfS/edit

W jaki sposób zainstalować aplikację Langlion For Students na telefonie?

Proszę postępować zgodnie z instrukcją z poniższego linku:

https://docs.google.com/document/d/121k2AxW8xby7B9amVZCu6lEuUasbcEfS/edit

Skąd mam wziąć login i hasło do dziennika elektronicznego?

Login i hasło do dziennika elektronicznego wysyłamy Państwu e-mailem po utworzeniu profilu kursanta.

Co zrobić, jeśli nie pamiętam loginu lub hasła do dziennika elektronicznego?

Jeśli rodzic lub kursant nie pamięta loginu bądź hasła do e-dziennika, prosimy o kontakt z sekretariatem pod numerem telefonu 512 055 800.

Jak mogę zapłacić za kurs?

Mogą Państwo opłacić kurs:

 1. Gotówką lub kartą w sekretariacie szkoły
 2. Przelewem na konto szkoły

Numer rachunku bankowego: 54 9283 0006 0009 7606 2000 0010

Czy płacę za zajęcia, które opuści moje dziecko z powodu choroby? 

Nieobecność dziecka z powodu choroby nie powoduje odliczenia kosztów zajęć grupowych a miesięczna rata nie ulega zmianie. Jednak dostarczamy informacji o tym jaki materiał był realizowany na zajęciach, poprzez opis szczegółów zajęć w dzienniku elektronicznym i zachęcamy aby w domu popracować samodzielnie nad materiałem z zajęć. Poza tym zachęcamy aby w czasie nieobecności korzystać z platformy edukacyjnej dedykowanej dla danego kursu. W przypadku dłuższej nieobecności istnieje możliwość odrobienia zajęć w innej grupie. Prosimy o kontakt w tej sprawie z biurem szkoły tel.: 512 055 800

Czy można odpracować lekcję, którą opuściło moje dziecko?

Tak. Nieobecność na zajęciach można odpracować w innej grupie o tym samym poziomie zaawansowania, po wcześniejszym umówieniu terminu z sekretariatem.

Czy zajęcia odwołane przez szkołę będą odliczone od miesięcznej opłaty za kurs?

Odwołane zajęcia nie przepadają.W sytuacji odwołania zajęć przez szkołę, np. z powodu choroby lektora, wypadku losowego, w pierwszej kolejności staramy się zorganizować zastępstwo, a jeśli nie jest to możliwe, zajęcia zostaną odpracowane poprzez wydłużenie kursu o liczbę odwołanych spotkań.

Czy pakiet edukacyjny jest płatny?

Pakiet jest elementem kursu i opłata za niego uwzględniona jest w całkowitej cenie wybranego kursu językowego. 

Kiedy otrzymam pakiet edukacyjny?

Pakiet zostanie przekazany kursantowi na drugich zajęciach. Warunkiem otrzymania pakietu edukacyjnego jest opłacenie pierwszej raty za kurs.

Jak zalogować się na platformę edukacyjną kursu Teddy Eddie- Plac Zabaw?

Po podpisaniu umowy rodzic otrzymuje pocztą elektroniczną dane dostępowe. Aby zalogować się do konta, należy postępować zgodnie z instrukcją przesłaną przez w e-mailu przez firmę Edu Bears.

Jak zalogować się na platformę edukacyjną kursu Savvy Ed – Savvy Quest?

Po podpisaniu umowy przesyłamy dane dostępowe pocztą elektroniczną. Aby zalogować się do konta, należy postępować zgodnie z instrukcją przesłaną w e-mailu przez firmę Edu Bears.

Jak zalogować się na platformę edukacyjną kursu Edward’s League -Homework Site?

Po podpisaniu umowy przesyłamy dane dostępowe pocztą elektroniczną. Aby zalogować się do konta, należy postępować zgodnie z instrukcją przesłaną w e-mailu przez firmę Edu Bears.

Jak zalogować się naplatformę edukacyjną kursu Junior- Navio?

Do zalogowania się potrzebny będzie podręcznik ucznia. Instrukcja logowania znajduje się w linku poniżej: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ay2NbnNX81L08iY4ovNl_ci2v05vVJC0

W jaki sposób mogę wypowiedzieć umowę?

 1. Wypowiedzenie umowy można przesłać na adres e-mail: sochaczew@britishschool.pl 
 2. Wypowiedzenie można złożyć osobiście w sekretariacie szkoły.
 3. Mogą Państwo również wysłać je listem poleconym na adres szkoły:

British School

ul. Reymonta 10

96-500 Sochaczew

Wypowiedzenie umowy możliwe jest wyłącznie w formie pisemnej. 

Wypowiedzenie umowy na kurs w danym roku szkolnym można składać do dnia 28 lutego.

Jak mogę odwołać zajęcia indywidualne?

Zajęcia indywidualne można odwołać, informując szkołę w terminie nie krótszym niż 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem zajęć. 

W przypadku niedotrzymania terminu odwołane zajęcia uznajemy jako zrealizowane, co skutkuje naliczeniem opłaty za lekcję.

Zgodnie z warunkami umowy, zajęcia indywidualne można odwołać tylko jeden raz na miesiąc i należy je odpracować w ciągu 30 dni. Brak możliwości odpracowania odwołanych przez Kursanta zajęć będzie skutkowało, zaliczeniem tych zajęć jako zrealizowane. 

Dlaczego płacę w miesiącach letnich, skoro kurs zaczyna się we wrześniu?

Raty płatne w miesiącach letnich oznaczają, że zapisali się Państwo na kurs w ramach oferty “wczesne zapisy” wraz z korzyściami wynikającymi z przedstawionej Państwu oferty. Od momentu podpisania umowy następuje rezerwacja miejsca w grupie oraz rozpoczyna się harmonogram opłat, ale też wpłaty kończą się wcześniej, na przykład w marcu a kurs trwa do końca maja lub początku czerwca.

Dlaczego rata w miesiącu, w którym wypada mniej zajęć, nie jest niższa?

Otrzymują Państwo harmonogram zajęć, który uwzględnia ferie, święta, dni wolne ustawowo i dodatkowe dni wolne, kiedy zajęcia się nie odbywają. Nie oznacza to jednak, że w ciągu całego kursu jest ich mniej. Pełny kurs obejmuje 30 lub 60 zajęć i wszystkie są realizowane w czasie jego trwania. Dla Państwa wygody podzieliliśmy koszt całego kursu na równe płatności o stałej wysokości w każdym miesiącu.

Letnie Półkolonie marzeń 2023

Uwaga! zostały ostatnie miejsca.